INICI

Les EDAR del futur: de centres d’alt consum energètic a centres de recuperació de recursos

LIFE NECOVERY és un projecte de recerca cofinançat per la Comunitat Europea per mitjà del programa LIFE+ Política i Governança Mediambientals. Aquest projecte va començar el juliol del 2013 i està previst que s’acabi el desembre del 2017. El projecte està coordinat pel Centre Tecnològic de l’Aigua CETaqua, que l’implementa en col·laboració amb Avecom.

El projecte LIFE NECOVERY intenta donar resposta als problemes derivats de canviar el concepte actual d’EDAR perquè passin de ser centres d’alt consum energètic a centres de recuperació de recursos. Aquest és el nou concepte d’EDAR del futur, que consisteix a extreure recursos (energia i nutrients) de les aigües residuals.

Actualment els processos de tractament implementats en les EDAR consisteixen sobretot a eliminar la contaminació que consumeix energia i no estan preparats per a una futura adaptació del tractament d’aigües. De fet, es calcula que a l’Europa occidental només es pot recuperar mitjançant digestió anaeròbica entre el 20% i el 35% de l’energia consumida per les EDAR. Pel que fa als nutrients, la majoria de les EDAR se centren més a eliminar-los que a recuperar-los. Per tant, cal redissenyar a fons el procés de tractament perquè se centri en la recuperació de recursos i ho faci tenint en compte els estrictes requisits de superfície.

En aquest context, el projecte LIFE NECOVERY pretén demostrar, per mitjà d’un prototip, la viabilitat d’un nou procés de tractament per a EDAR, basat en una fase de preconcentració a la línia d’entrada de l’EDAR i centrat en la recuperació d’energia i nutrients per fer-los servir com a fertilitzants. S’avaluarà l’impacte que té aquest concepte «del bressol al bressol» en el procés global de les EDAR, en comparació amb el procés de tractament convencional de les EDAR. També s’avaluarà el rendiment d’aquests dos processos de tractament, a partir de criteris tècnics, econòmics i ambientals, mitjançant una anàlisi del cicle de vida.

El resultat del projecte contribuirà a implementar, actualitzar i desenvolupar la política mediambiental de la Unió Europea, gràcies al vincle directe que manté amb l’EDAR del futur, que farà que passin de ser centres d’alt consum energètic a centres de recuperació de recursos. L’innovador esquema tecnològic que es proposa en aquest projecte també contribuirà a assolir els objectius de la directiva marc de l’aigua (DMA).

 

 • 12 abr. 2018

  Disponible el Layman’s report del projecte LIFE NECOVERY

  El Layman’s Report del projecte LIFE NECOVERY ja està disponible online. Aquest informe recull de forma clara i visual els objectius del projecte, així com les accions realitzades durant el desenvolupament de la iniciativa i els principals resultats obtinguts. Pot …

 • 24 gen. 2018

  Vídeo explicatiu del projecte LIFE NECOVERY

  Amb motiu del tancament del projecte, s’ha produït un vídeo explicatiu del LIFE NECOVERY amb l’objectiu de difondre el seu context, objectius i conclusions finals. El vídeo s’ha rodat a l’EDAR de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), on estan instal·lats …

 • 24 gen. 2018

  Les depuradores del futur consumiran menys i reutilitzaran més: el workshop final del projecte

  Actualment, les Estacions Depuradores d’Aigües Residuals (EDARs) es caracteritzen per un elevat consum energètic vinculat a l’eliminació de la matèria orgànica i dels nutrients presents a l’aigua. Tot i que algunes depuradores més grans compten amb processos que permeten recuperar …

 • More News