Les depuradores del futur consumiran menys i reutilitzaran més: el workshop final del projecte

Actualment, les Estacions Depuradores d’Aigües Residuals (EDARs) es caracteritzen per un elevat consum energètic vinculat a l’eliminació de la matèria orgànica i dels nutrients presents a l’aigua. Tot i que algunes depuradores més grans compten amb processos que permeten recuperar part de l’energia consumida, s’estima que només un 20-30% de l’energia emprada en les EDAR d’Europa Occidental es recupera. Cal canviar el paradigma de la depuració mitjançant el desenvolupament i la implementació d’estratègies i tecnologies que transformen les EDAR actuals -plantes d’alt consum energètic- en centres de recuperació de recursos. Els “contaminants” d’avui s’hauran de considerar com a “recursos valuosos” a la depuradora del futur.

Amb aquest objectiu, Cetaqua i Suez varen organitzar el passat 13 de desembre la jornada “Tecnologies i solucions sostenibles per a la recuperació de nutrients i energia a l’EDAR del futur”, en la qual es van presentar diferents enfocaments i tecnologies centrades en la recuperació de recursos en les depuradores.

L’esdeveniment va atreure a un centenar d’assistents, entre els quals es trobaven representants d’administracions, operadores, universitats i centres tecnològics especialitzats en depuració i gestió de l’aigua. Durant la jornada, Willy Verstraete, professor de la Universitat de Gant va presentar algunes tecnologies microbianes amb potencial per a les pròximes dècades. W. Verstraete va destacar els microbiomes, o associacions organitzades de microorganismes, com un element clau per a l’EDAR del futur. Posteriorment, Fernando Morcillo, president de AEAS (Associació Espanyola de Proveïment d’Aigua i Sanejament) va exposar la situació actual de les EDARs a Espanya.

Més endavant, es van presentar diferents tecnologies per a la recuperació de recursos a les EDAR: Suez International, CIRSEE, Cetaqua i la Universitat de Cranfield van explicar diferents tecnologies innovadores enfocades a la redirecció de carboni a la línia de fangs per maximitzar la recuperació energètica a les EDAR, a l’eliminació de nitrogen mitjançant la tecnologia Anammox en el corrent principal i també a la recuperació de fòsfor com estruvita o de nitrogen en forma de sals d’amoni, entre d’altres.

La jornada va acabar amb una taula rodona formada per membres de l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua), la Universitat Autònoma de Barcelona, ​​Suez Spain i Suez International, per tal de compartir la visió de l’administració, la Universitat i l’empresa sobre les barreres i motivacions per a la implementació de l’EDAR del futur. Hi va haver consens en la necessitat d’enfocar el procés de depuració a la recuperació sostenible de recursos i la minimització del consum energètic.

Pot descarregar-se les presentacions de la jornada aquí.