• th12

  Disponible el Layman’s report del projecte LIFE NECOVERY

  El Layman’s Report del projecte LIFE NECOVERY ja està disponible online. Aquest informe recull de forma clara i visual els objectius del projecte, així com les accions realitzades durant el desenvolupament de la iniciativa i els principals resultats obtinguts. Pot …

 • th24

  Vídeo explicatiu del projecte LIFE NECOVERY

  Amb motiu del tancament del projecte, s’ha produït un vídeo explicatiu del LIFE NECOVERY amb l’objectiu de difondre el seu context, objectius i conclusions finals. El vídeo s’ha rodat a l’EDAR de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), on estan instal·lats …

 • th24

  Les depuradores del futur consumiran menys i reutilitzaran més: el workshop final del projecte

  Actualment, les Estacions Depuradores d’Aigües Residuals (EDARs) es caracteritzen per un elevat consum energètic vinculat a l’eliminació de la matèria orgànica i dels nutrients presents a l’aigua. Tot i que algunes depuradores més grans compten amb processos que permeten recuperar …

 • More News

OBJECTIUS

Demostrar la viabilitat d’un nou procés de tractament d’aigües residuals per a EDAR per maximitzar la recuperació d’energia i nutrients

 

OBJECTIU PRINCIPAL

L’objectiu principal del projecte va ser demostrar, per mitjà d’un prototip, la viabilitat tècnica, econòmica i mediambiental d’un nou procés de tractament per a EDAR, basat en una fase de preconcentració a la línia d’entrada de l’EDAR i centrat en la recuperació d’energia i nutrients.

L’estació de demostració proposada es va basar en el principi d’alta concentració (preconcentració al principi del procés de tractament), amb la finalitat de:

a) Recuperar molt més fang primari que la instal·lació primària convencional per maximitzar la producció d’energia.

b) Recuperar els nutrients de l’efluent de preconcentració, que només conté contaminació dissolta, i també del sobrenedant de la digestió anaeròbica.

esquemaPer tant, aquesta fase de preconcentració canvia els balanços de massa i energia en totes les fases de tractament posteriors d’aquest procés, en comparació amb el procés de tractament convencional de les EDAR, fet que requereix canvis tecnològics al llarg de tot el procés de tractament.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

 1. Demostrar la viabilitat tècnica del sistema (prova de concepte):  provar que el procés de tractament és rellevant i que el seu funcionament és fiable i eficient.
 2. Demostrar la recuperació de recursos:  provar que s’ha millorat el balanç energètic de l’estació i que es poden recuperar els nutrients del flux principal.
 3. Demostrar els beneficis mediambientals: quantificar la reducció en termes d’impacte mediambiental mitjançant un enfocament d’anàlisi del cicle de vida.
 4. Demostrar la viabilitat econòmica:  provar que els costos d’implementació d’aquest nou procés de tractament a les EDAR són viables mitjançant un enfocament de càlcul de costos del cicle de vida.
 5. Presentar el procés de tractament i el canvi de mentalitat davant nous reptes: divulgar els resultats per trobar parts interessades que siguin clau per a una futura comercialització.
 6. Definir l’aplicació del sistema: establir com s’aplica el sistema a les EDAR noves o existents. Les EDAR més importants es construeixen a Europa. Per tant, és important fixar-se no solament en les noves EDAR, sinó també en el mercat d’estacions existents que cal renovar o ampliar.