QUANT A LIFE+

LIFE és el mecanisme de finançament de la UE per als projectes mediambientals i de conservació de la natura a tota la UE

LIFE és el mecanisme de finançament de la UE per als projectes mediambientals i de conservació de la natura a tota la UE. LIFE+, amb un pressupost de 2.143 milions d’euros (durant el període 2007-2013), és una eina de finançament limitada però centrada que ajuda específicament a implementar, actualitzar i desenvolupar lleis i polítiques mediambientals a la UE.

Des de 1992, LIFE ha cofinançat uns 3.708 projectes i ha destinat uns 2.800 milions d’euros a la protecció del medi ambient.

Els ajuts de LIFE es divideixen en tres parts:

  • LIFE+ Natura i Biodiversitat.
  • LIFE+ Política i Governança Mediambientals.
  • LIFE+ Informació i Comunicació.

Dins del subprograma LIFE+ Política i Governança Mediambientals hi ha un tema específic dedicat a projectes relacionats amb l’aigua. Aquesta secció temàtica vol facilitar la implementació d’una política hídrica europea des d’una àmplia gamma de qüestions, com ara la gestió d’aigües urbanes, el tractament d’aigües residuals industrials, la vigilància de conques fluvials i la millora de la qualitat de les aigües subterrànies. El projecte NECOVERY forma part del subprograma LIFE+ Política i Governança Mediambientals.

Més informació disponible al lloc web de la Comissió Europea:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

Altres projectes LIFE+:

WATER CHANGE: www.life-waterchange.eu
BIOCELL: www.life-biocell.eu
GREENLYSIS: www.life-greenlysis.eu
ENSAT: www.life-ensat.eu
UFTEC: www.life-uftec.eu
AQUAENVEC: www.life-aquaenvec.eu
AQUATIK: www.life-aquatik.eu
AWARE: www.life-aware.eu